MĚŘENÍ VÝKONU - VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA VÝKONU

dynamický a statický test pro motocykly a čtyřkolky

Používá se ke zjištění reálného výkonu motoru jak v případě provádění různých úprav, tak i zjištění reálného výkonu neupraveného motoru pro zjištění případných závad (např. na vstřikovacím ústrojí). Ve srovnání s různými OBD měřicími programy je měření výkonu motoru na válcové brzdě naprosto přesné.

Oproti jiným typům válcové brzdy nejsme limitováni výkonem ani krouticím momentem, tudíž jsme schopni změřit i upravené motocykly s výkonem až 720HP. Také nemáme problém s měřením závodních motocyklů s malou světlou výškou (závodní speciály, dragstery). Chlazení motoru a převodovky řešíme výkonným axiálním ventilátorem.

Po provedení měření obdržíte protokol s naměřenými údaji, křivkou výkonu a krouticího momentu.

Brzda 2   Brzda 1   Brzda 3

Průběh měření

Pro přesný výsledek měření je nutná provozní teplota motoru. Motocykl najede na měřící stolici a je pevně přikurtován tak, aby nemohlo dojít k sebemenšímu pohybu motocyklu na kteroukoli stranu. Poté je přistoupeno k samotnému měření.

Po odměření motocyklu jsou výsledná data nahrána do počítače, kde se provede výpočet průběhu výkonu a kroutícího momentu. Následně je možné výsledek vytisknout popř. uložit do souboru. Pokud se provádí měření před a po úpravě, je možné tyto měření vytisknout každé zvlášť nebo dohromady v jednom grafu, tak aby bylo možné porovnat obě měření.

Přítomnost při měření

Kola motocyklu se při testu otáčí vysokou rychlostí, z tohoto důvodu je přítomnost zákazníka přímo při měření možná pouze na vlastní nebezpečí. Technik provádějící měření se musí zcela soustředit na prováděné úkony. Zákazník může měření sledovat z bezpečného místa, z bezpečné vzdálenosti.

Rizika při měření

Motocykl je při měření vystaven maximálnímu zrychlení na druhý nejvyšší rychlostní stupeň stejně, jako kdyby byla tato zkouška provedena v běžném provozu na silnici. Riziko poškození motocyklu je proto zcela srovnatelné s běžným provozem. Přesto však zákazník bere na vědomí a stvrzuje, že je motocykl v dobrém technickém stavu schopný této zkoušky, zejména kvalita řetězové sady, stav pneumatik, atd. Nemůžeme ručit za případné přetržení řetězu zaviněného jeho opotřebením.

V případě poškození motocyklu vlivem špatné obsluhy válcové brzdy – např. přetržení úvazu a následného poškození vozidla vlivem sjetí z válce neseme za tyto případy odpovědnost a jsme pro tyto rizika pojištěni.

Kde měříme

Měření výkonu provádíme v MV MOTO, Hulínská 1799/1(v areálu MAGNETON), 76 701 Kroměříž

Motocykl je nutné přistavit se zásobou paliva minimálně 1/4 nádrže. U motocyklů s méně palivem nebude měření provedeno!

Pro měření výkonu používáme jednoválcovou, jednonápravovou brzdu australského výrobce PRO DYNO.

Brzda 4   Brzda 5   Brzda 6